Zámek Veleslavín / otevřený dopis starostovi a radním

Otevřeným dopisem oslovujeme starostu a radu Městské části Praha 6 a žádáme o provedení rozpočtových opatření a zahájení kroků, které umožní pronájem areálu zámku Veleslavín, které umožní oddálení očekávané dražby. Zde celý dopis v PDF

V Praze 15. 4. 2024

Vážený pane starosto, vážená Rado MČ Prahy 6,

v časopise Šestka jsme apelovali na radní MČ Prahy 6, aby pronájmem areálu oddálili dražbu zámku Veleslavín.

Dovolujeme si Vás oslovit i touto cestou a požádat o provedení rozpočtových opatření a zahájení kroků, které umožní pronájem areálu zámku, a tím i oddálení dražby.

Pouhý pohled do Územně analytických podkladů hl.m. Prahy prokazuje deficity v místní vybavenosti. Celý areál je v územním plánu vymezen pro veřejnou vybavenost. Park představuje nenahraditelnou veřejnou plochu jako místo oddechu a setkávání. Areál má i jedinečnou kulturní a historickou hodnotu. Zachování a otevření areálu pro veřejnost je i v souladu s programovým prohlášením MČ Prahy 6.

Uvědomujeme si, že pronájem není dlouhodobě udržitelné řešení. Pronájmem však vytvoříte prostor pro další jednání. Investici do pronájmu bychom vnímali jako deklaraci MČ Prahy 6 o silném veřejném zájmu na zachování areálu pro veřejnost, služby a vybavenost.

Pevně proto věříme, že veřejné prostředky investované do pronájmu jsou dobrou investicí, která je v souladu s potřebami veřejného zájmu. Získáme tím čas nalézt nejvhodnější variantu řešení, která bude garantovat, že jedinečný a pro město nenahraditelný areál zámku Veleslavín bude využit pro potřeby občanů MČ Prahy 6. A to zejména v situaci, kdy MČ připravuje svůj strategický plán a volné plochy pro veřejnou vybavenost v Praze 6 nejsou k dispozici.

Za Společně pro Šestku výbor: Ing. arch. Vladan Hodek, Ing. arch. Jiří Hušek, Ing. Jinrda Kvapilová, RNDr. Lenka Špičáková, Ing. Jiří Škvor, Mgr. Irena Vočková, Ing. Michal Chylík

Jménem celého výše uvedeného výboru zasláno datovou schránkou ID: bmzbv7c

You may also like...