Bavíme se o Petřinách

Chystáte se na akci, kterou pořádá MČ Praha 6? My ze spolku přijdeme určitě. S kým se potkáme 24.4.2024 na zahradě knihovny v 17 – 19 hodin? A nezapomeňte, že po tomto setkání opakujeme naši přednášku Petřiny – neznámé plány – OPAKOVÁNÍ a to v sále knihovny od 19 hodin.

Anotace k setkání se starostou a zastupiteli:

Přijďte se pobavit o plánech radnice pro vaše okolí. Série setkání představitelů městské části s veřejností se uskuteční v zahradě petřinské knihovny a budeme se bavit o tom, jak se žije na Petřinách. Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá. K dispozici vám budou radní i zastupitelé.

Náš okruh otázek na starostu a zastupitele – anketa

Připravili jsme si okruh otázek, které vás mohou inspirovat. Pokud chcete, vyplňte, která témata vás zajímají nejvíce a my tak budeme vědět, která z nich mají největší podporu sousedů. Výsledky ankety se pokusíme zveřejnit ještě před setkáním…

Soubor ke stažení v PDF zde.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
1. Kulturní zázemí Petřin – plánuje město takovou investici např. ve spojení se soukromým developmentem, je někde územní rezerva? Pozn. Ve Sladké dílně byla spolkem v roce 2021 organizovaná výstava studentů UMPRUM pod vedením Prof. Šépky na toto téma, letos bude následovat další. Sál nové pobočky městské knihovny má kapacitu jen 60 míst a je bez zázemí občerstvení. Petřiny podle analýzy mají nedostatečné kulturní zázemí, jediné, co připomíná kulturák je jen tradiční hospoda U Holečků. V současné době je volná polovina objektu Pošty se zrušenou Samojídelnou, vnímáte potenciál využití jejího objektu pro kulturní dům s případným přesunem Pošty do Centra Petřiny?
2. Centrum Petřiny – nejsme proti nové výstavbě, ale vnímáme nevyužitý potenciál při proměně centra s novou stanicí metra. Redukce ploch služeb v těžišti lokality na polovinu i přes násobné navýšení objemu novostavby místním nepřináší žádný benefit, nedokážeme si představit ani v jakém režimu má fungovat náměstí na soukromém pozemku, jaká je tedy vize, bude se navazovat na soutěžní návrhy rozšíření náměstí?
3. Revitalizace ulice Na Petřinách – koordinace proměny na pobytový městský bulvár se stromořadím, cyklostezkami, využít potenciál při obměně technické infrastruktury a obnově povrchů, např. probíhá výměna osvětlení, nevyužitá příležitost redukce množství stožárů při zatravnění tramvajového tělesa a přesunu nosičů trolejí do jejich středu. Iniciační námětem je založení aleje stromů podél hrany parkoviště naproti Bille v nápadu pro 6, podmíněné směnou pruhu pozemku s Rodop, které má vjezd se závorou svého parkoviště na městském pozemku, aneb stromy patří do země, ne do květináče, stále opakovaná chyba je všem na očích! Uvedené parkoviště je příkladem, kdy soukromý pozemek v přirozeném centru lokality neumožňuje plnit funkci náměstí.
4. Cyklo infrastruktura – podpořit přístřešky u metra a škol, vyzkoušet pruhy na chodník, stromy mezi auta, viz náš článek v 6. Pouze páteřní cyklostezky podél obvodu nemají potenciál na odlehčení vnitřní dopravy čtvrtě, která by mohla sloužit jako vzor města krátkých vzdáleností.
5. Prodej v meziblocích zavést jako tradici vázanou na pravidelné datum – odbourat administrativní zátěž žádosti o zábor, snaha spolku rozvinout garážový výprodej, který pořádá pravidelně na jaře a na podzim v lokalitě vilek, i na sídliště prostřednictvím akce Dvorky a Restaurant Day pod záštitou Živé město. Týká se i zavedené akce Zažít město jinak pod patronací Automat, případně i trhy.
6. Změna územního plánu Na Okraji / Na Větrníku – P6 podpořila záměr bytové výstavby, který zasahuje i do biokoridoru, jaký má být přínos, proč není podkladem územní studie, když podobných záměrů podél ulice Na Okraji je více a skrývají možná lepší potenciál rozvoje?
7. Rozšíření lodžií a předzahrádek panelových domů – jsou představitelné přístavby lodžií nebo výtahů panelových domů bez rozšíření bytových ploch, případně pronájem předzahrádek?
8. Nekonečná Vypich – uvažuje se s rozvojem trvalejšího zázemí a občerstvení pro provoz sportoviště a kluziště?
9. Přístavba ZŠ Petřiny sever – v jaké fázi je plán projektu?
10. Olymp – centrum vrcholového sportu na Vypichu, v jaké fázi se záměr nachází a s jakou náplní (bazén, atletická hala, parkovací dům), počítá se s vyčleněním části provozu i pro veřejnost?
11. Petynka – v jaké fázi je plán výstavby krytého bazénu, kdy lze očekávat jeho zprovoznění?
Name
Nepovinné, klidně zůstaňte v anonymitě. Děkujeme za vyplnění dotazníku!
Nepovinné, klidně zůstaňte v anonymitě. Děkujeme za vyplnění dotazníku!
Pokud máte dotaz na starostu nebo radní a třeba se nemůžete setkání zúčastnit, napište sem.

You may also like...